MINDENT A MIKROHITELRŐL

MI AZ A MIKROHITEL?

Kezdő vállalkozás számára is igénybe vehető, amelyet a kereskedelmi bankok egyáltalán nem finanszíroznak!

Személyes konzultációt biztosítunk az ügyfél telephelyén, vagy ahol számára megfelelő, nem kell sorban állnia, várakoznia és kimozdulnia sem az irodájából.

Alkalmazkodunk az ügyfél időbeosztásához annak érdekében, hogy a hiteligénylés részleteit, az elképzeléseket, a konstrukció feltételeit előzetesen át lehessen tárgyalni.

Állandó, ügyfélhez rendelt ügyintéző, aki tisztában van a szerződés részleteivel és részletes tájékoztatást tud adni a teljes hitelfolyamatban.

Gyors ügyintézést biztosítunk, hiánytalan hitelanyag esetében maximum 2 héten belül HVK döntés megelőlegező finanszírozás, önerő nélkül, utólagos elszámolási kötelezettség mellett (beruházási és forgóeszköz hitel tekintetében) díjmentes elő- és végtörlesztés.
KICSIVEL TÖBBET SZERETNE? EGYSZERŰ FELVENNI TÍZ MEG TÍZ

A PROGRAM CÉLJA

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az országos megbízotti hálózatát képező Helyi Vállalkozói Központok közreműködésével a kis- és középvállalkozások fejlesztése, valamint tevékenységük támogatása érdekében működteti a Mikrohitel Programot.
A Mikrohitel Program általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A Program másik célja, hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarabb a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak.

A HITEL KONDÍCIÓIA

Beruházási hitel

A hitel célja gépek, berendezések és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. A beruházási hitel esetén a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra fordítható összeg tevékenységtől függően a folyósított hitel 50%-a lehet.
A hitel összege: maximum 15.000.000,- Ft
A hitel futamideje: maximum 15 év.
Saját erő: A hiteligénylő által biztosított saját forrás mértéke 0%.
A hitel folyósítása: A hitel 100%-a a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett előfinanszírozható. Az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés megvalósításának igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el.
Türelmi idő: A tőketörlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet több, mint 36 hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő.
Biztosíték: A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. A HVK által végzett értékelést követően a biztosítéknak legalább a hitelösszeg 100%-át kell fedeznie.
Kamat: A kamat havonta fizetendő, amely mértéke évi fix 3,9%. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a lejárt tőkére az ügyleti kamaton felül évi 6,0% és a meg nem fizetett kamatra szintén évi 6,0%.
További hitel felvétele: Ugyanazon vállalkozásnak korlátozás nélkül jóváhagyható a további kérelme, amennyiben a vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek. Az első hitel folyósítását követően folyósított további hitel esetében a fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes összege nem haladhatja meg a maximális hitelösszeg háromszorosát.


Forgóeszköz hitel

A hitel célja a mikrovállalkozások forgóeszköz igényeinek finanszírozása.
A hitel összege: maximum 15.000.000,- Ft
A hitel futamideje: maximum 3 év.
Saját erő: A hiteligénylő által biztosított saját forrás mértéke 0%.
A hitel folyósítása: A hitel 100%-a a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett előfinanszírozható. Az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés megvalósításának igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el.
Türelmi idő: A tőketörlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet több, mint 6 hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő.
Biztosíték: A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. A HVK által végzett értékelést követően a biztosítéknak legalább a hitelösszeg 100%-át kell fedeznie.
Kamat: A kamat havonta fizetendő, amely mértéke évi fix 3,9%. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a lejárt tőkére az ügyleti kamaton felül évi 6,0% és a meg nem fizetett kamatra szintén évi 6,0%.
További hitel felvétele: Ugyanazon vállalkozásnak korlátozás nélkül jóváhagyható a további kérelme, amennyiben a vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek. Az első hitel folyósítását követően folyósított további hitel esetében a fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes összege nem haladhatja meg a maximális hitelösszeg háromszorosát.


Szabad felhasználású mikrohitel

A szabad felhasználású mikrohitel célja, hogy a Covid járvány által leginkább sújtott mikrovállalati szektor vállakozói minden megkötés nélkül arra használhassák fel a hitelösszeget, amire leginkább rászorul vállalkozásuk.
A hitel összege: maximum 15.000.000,- Ft
A hitel futamideje: maximum 15 év.
Saját erő: A hiteligénylő által biztosított saját forrás mértéke 0%.
Türelmi idő: A tőketörlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet több, mint 36 hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő.
Biztosíték: A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. A HVK által végzett értékelést követően a biztosítéknak legalább a hitelösszeg 100%-át kell fedeznie.
Kamat: A kamat havonta fizetendő, amely mértéke évi fix 3,9%. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a lejárt tőkére az ügyleti kamaton felül évi 6,0% és a meg nem fizetett kamatra szintén évi 6,0%.
További hitel felvétele: Ugyanazon vállalkozásnak korlátozás nélkül jóváhagyható a további kérelme, amennyiben a vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek. Az első hitel folyósítását követően folyósított további hitel esetében a fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes összege nem haladhatja meg a felvehető hitelösszeg maximumát.


A vállalkozás össztőketartozása a három hitelfajta kombinációja esetén sem haladhatja meg a 45 millió forintot.

A PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGRE VALÓ ALKALMASSÁG

A Mikrohitel Program pénzügyi segítségét igénylő vállalkozó és vállalkozása meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek. A pályázati dokumentációhoz szükséges formanyomtatványokat a Helyi Vállalkozói Központok biztosítják.

A hitelkérelem benyújtására jogosult személyek
Ha Ön saját vállalkozásával áll munkaviszonyban, csakúgy, mint vezető munkatársai és a cég főbb társtulajdonosai, vagy ha a cége bármilyen korlátlan felelősségu formában muködik, a következő feltételeket kell teljesítenie:
nem lehet kifizetetlen tartozása, és tiszta kölcsönfelvevői múlttal kell rendelkeznie;
rendelkeznie kell az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel;

Az alkalmas vállalkozás
A meglévő, vagy tervezett vállalkozás formájától és tevékenységi területétől függetlenül teljesítheti az alkalmasság feltételeit. A Helyi Vállalkozói Központ (HVK) időről időre meghatározza azokat a tevékenységi területeket, melyek előnyt élveznek a pénzügyi segítségnyújtás elnyerésében.

Vállalkozása nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha az törvénybe ütköző módon működik, vagy a HVK úgy ítéli meg, hogy a tevékenység társadalmi, erkölcsi vagy vallási értékeket sért, illetve, ha várhatóan rontja a HVK vagy a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hírnevét.

Az alkalmas vállalkozás életképes, vagy rendelkezik az életképesség lehetőségével. A vállalkozásnak, mikor először folyamodik hitelért, a következő feltételeknek kell megfelelnie:
Ha Ön hiteligénylést nyújt be és/vagy most indítja be vállalkozását, a hitel teljes futamidejére vonatkozó üzleti és pénzforgalmi tervet kell benyújtania. A HVK ehhez formanyomtatványokat biztosít, melyeket a hiteligénylő tölt ki. Ezen felül az üzleti tervhez csatolni kell legalább a következő iratok másolatát:

VÁLLAKOZNI AKAROK

2020 Minden jog fenntartva - Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - Adatkezelés nyilvántartás szám : NAIH-89193/2015.

Adatkezelés Kapcsolat
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az Új Mikrohitel programban rendelkezésre álló keretösszeg elfogyott. Az MVA mindent megtesz annak érdekében, hogy plusz forrást tudjon bevonni a program folytatásához. Köszönjük szíves megértésüket és türelmüket! Értem!